.... Đốt phá mới hơn...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 777

…Lãnh đạo mới/Đốt phá mới hơn
Đại hội Mười Ba gom trúng lớn…

dang_csvn_muonnam01

Com lê cặp táp mặt láng trơn

Lãnh đạo mới/Đốt phá mới hơn

Đại hội Mười Ba gom trúng lớn

Thành công bế mạc tiệc đền ơn

Đỉẻng ác thù dân càng trắng trợn

Trăm bề giặc lấn đất mừng rơn

Bán nước đợ dân thêm táo tợn

Tang thương quằn nỗi nhục căm hờn

Đỉẻng vĩ đại dân nghèo quá trớn

Bù nhìn cam chịu nhục hèn ươn

....

lanhdao_congsanvietnam03

Bích Nguyễn