.... Nghẹn lời...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 693

…Tiền dân chi trả họp hành
Tiện nghi lợi ích ban ngành ngông nghênh
Chi mua vũ khí lềnh khềnh
Quan ngại tàu lạ sát bên lấn đè

luathaicanh_trungcong

Hợp đồng mua bán chức quyền
Đôi bên cùng lợi túi riêng thủ đầy
Thông qua danh sách mặt dầy
Đồ hèn phiếu định một bầy đã xong

Quy trình biểu quyết đã thông
Màn kịch trân tráo ấn vòng Kim cô
Chú Kim cang ráng bấm vô
Âm binh tề tựu đóng đô trung thành

Tiền dân chi trả họp hành
Tiện nghi lợi ích ban ngành ngông nghênh
Chi mua vũ khí lềnh khềnh
Quan ngại tàu lạ sát bên lấn đè

Biên giới biển đảo im re
Hải cảnh nước lạ dọa đe mạng người
Đồ hèn vẫn cứ vui cười
Chia vai phân chức nghẹn lời nước non

....

daihoi13_csvn04

Bích Nguyễn