.... Tuyệt mật...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 710

…Lòng dân/ý đỉẻng từa lưa
Cờ đỉẻng đi trước cái bừa đi sau
Liên minh giai cấp nhìn nhau
Nhân sự tuyệt mật ghế nào giữ lâu

Kinh doanh cặp táp lại hay
Bước vào phòng họp tay tay xách cầm
Số người số cặp ngang tầm
Huê hồng chiết khấu chẳng nhầm được đâu

Thời đại liềm búa cực ngầu
Tiện nghi lợi ích từ đầu tới chân
Làm giàu trên xác máu dân
Màu mè một lũ tâm thần cực đoan

Gió vào nhà trống đồng hoang
Đỉẻng xài tiền thuế dân mang nợ đời
Đồ hèn Mười Ba ngon xơi
Bài cũ xào lại mại hơi dối lừa

Lòng dân/ý đỉẻng từa lưa
Cờ đỉẻng đi trước cái bừa đi sau
Liên minh giai cấp nhìn nhau
Nhân sự tuyệt mật ghế nào giữ lâu

....

capda_dongphuc_mauden01

Bích Nguyễn