.... Chạy ghế...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 747

“…Một đít hai ghế vẫn êm
Đầu Trâu đuôi Chuột giữa chêm mệnh tồi
Ghế chắc đã "chạy" xong rồi
Độc quyền bánh vẽ lọ nồi ghi tên
…”

lanhdao_congsanvietnam02

Thị trường quan chức lãi to
Cái chợ cơ cấu "xin" "cho"
có liền
Tổ chức qui hoạch liên miên
Chủ trương chính sách kiếm tiền dễ moi

Luật bất thành văn sao soi
Có Thanh tra cũng chả toi bao giờ
Án tham nhũng chẳng bất ngờ
Chẳng qua là một ván cờ phải buông

Đồ hèn Mười Ba bất thường
Khôn khéo quan lộ thuận đường tiến thân
Láu lơ năng lực bất cần
Niễng vô tích sự chia phần nước non

Nhỏ lớn đều phải mua lon
Ban ngành cha cháu ông con tiếm quyền
Tham lam tàn bạo hiển nhiên
"Chạy" lên chức hoặc giữ nguyên ghế ngồi

"Giá" được mặc định cả rồi
Vai trò tiếng nói đãi bôi nhiệm kỳ
Tài sản khai báo nhằm gì
Thân tàn ma níu vẫn lì đớp thêm

Một đít hai ghế vẫn êm
Đầu Trâu đuôi Chuột giữa chêm mệnh tồi
Ghế chắc đã "chạy" xong rồi
Độc quyền bánh vẽ lọ nồi ghi tên

....

nguyenphutrong107