....Mạng đành thí mạng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 496

…Biết nhiều ít cũng phải đi
Ăn nhiều ít cũng phải tùy miếng ăn
Giật giành cúng kính băn khoăn
Hồn tan vía lạc cách ngăn mịt mờ

chungcu_carina

Quận Bình Tân lại đau đầu
Trưởng Thi hành án té lầu tử vong
Trách nhiệm Chi cục chưa thông
Mạng đành thí mạng vừa lòng cấp trên

Hạn tai quá lớn cồng kềnh
Bí mật tuyệt đối mình ên chôn vùi
Thế thời có mắt như đui
Điều tra cũng giống như chùi phi tang

Ngậm ngùi lo lắng hoang mang
Lừa dân phản đỉẻng bàng hoàng khổ thân
Dư thừa bổng lộc cơm dân
Phủ phê tiền của/cơ bần lương tri

Biết nhiều ít cũng phải đi
Ăn nhiều ít cũng phải tùy miếng ăn
Giật giành cúng kính băn khoăn
Hồn tan vía lạc cách ngăn mịt mờ

....

chungcu_carina02

Bích Nguyễn