....Bao giờ...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 637

…Bao giờ đỉẻng mới hết đần
Nhỏ mọn chui rúc hỉm quần ngoại bang
Gây bao thảm cảnh tương tàn
Nồi da nấu thịt xóm làng xác xơ

 

tunhan_luongtam08

Bao giờ đỉẻng mới trưởng thành
Hết lo bắt bớ dân lành thiện lương
Giam giữ tra khảo tốn thương
Trong nhà tù lớn nhiễu nhương tội tình

Bao giờ đỉẻng mới anh minh
Ngừng chuyện truy tố nhục hình lương tri
Yêu nước có lỗi lầm chi
Tiếng nói phản biện được gì thời nay

Bao giờ đỉẻng mới thẳng ngay
Không còn dối trá ăn mày thế gian
Màn trời chiếu đất dân oan
Vỉa hè lây lất ngập tràn khổ đau

Bao giờ đỉẻng mới khát khao
Môi trường trong sạch đẹp giàu mênh mông
Nước mắt máu chẳng thành sông
Công Bình Liêm Chính một lòng thương dân

Bao giờ đỉẻng mới hết đần
Nhỏ mọn chui rúc hỉm quần ngoại bang
Gây bao thảm cảnh tương tàn
Nồi da nấu thịt xóm làng xác xơ

Bao giờ đỉẻng mới hết khờ
Nhìn thấy Tổ quốc bên bờ diệt vong
Đừng đẩy dân tộc vào tròng
Ngu nghèo đói dốt chất chồng nợ vay

....

not_for_sale

Bích Nguyễn