.... Đỉẻng bắn trúng tim...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 697

…Viên đạn Đỉẻng bắn tày trời
U mê tội lỗi tơi bời giết dân
Thảo khấu cướp đất tham sân
Nghiệp báo phải trả oán ân rõ ràng…

ledinhkinh28

Viên đạn Đỉẻng bắn trúng tim
Lê Đình Kình tử ẩn ghìm đau thương
Nghiệt ngã thống thiết thê lương
Điêu tàn trên khắp quê hương xóm làng

Đồng Tâm tức tửi lầm than
Mồ hôi nước mắt máu tan giữa đồng
Bạo tàn tham nhũng chất chồng
Cường hào ác bá tư thông chánh quyền

Cắn càn như lũ chó điên
Chứng cớ vu khống thù riêng đê hèn
Trả thù sát hại dân đen
Hại cả đồng chí thân quen hết mình

Đồng đội chiến hữu chân tình
Đồng hương theo đỉẻng lòng tin cạn mòn
Nhân quả nghiệp ác vẫn còn
Lời nguyền giữ đất sắt son muôn đời

Viên đạn Đỉẻng bắn tày trời
U mê tội lỗi tơi bời giết dân
Thảo khấu cướp đất tham sân
Nghiệp báo phải trả oán ân rõ ràng

....

Bích Nguyễn

NB: Ông Lê Đình Kình mất ngày 09/01/2020.