....Bổn cũ...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 434

“…Nhà riêng đang vắng chủ
Đến không cần mời rủ
Đại diện ai một lũ
Như chuột sa chĩnh hũ
…”

Lũ ăn cướp hợp pháp
Mặt dày như chó ngáp
Chuyên môn nghề bá láp
Ỷ sức đông đàn áp
Bày trò hèn hiếp đáp
Rình rập kiếm mồi cháp

Nhà riêng đang vắng chủ
Đến không cần mời rủ
Đại diện ai một lũ
Như chuột sa chĩnh hũ
Lục lọi từng ngăn tủ
Chiêu ranh ma bổn cũ

Còn hơn loài quỉ dữ
Lập mưu gian kế sự
Gài tài liệu chống cự
Luật rừng rú hành xử
Ngụy trang tạo chứng cứ
Đưa người vào cửa tử

....

dotnhap_nha_ledungvova01

Bích Nguyễn