....Cực điểm...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 514

….Nghèo "trở lên" gấp mấy Tết qua
Thêm tên nhập hội kẻ không nhà
Mồ hôi nước mắt trôi sông cả

danoan_lochung03

Nghèo "trở lên" gấp mấy Tết qua
Thêm tên nhập hội kẻ không nhà
Mồ hôi nước mắt trôi sông cả
Mất đất oan khiên khổ lắm nha
Thiên đường thiết lập toàn mồ mả
Chế độ xương tàn đói ra ma
Vô lương tâm biết chi nhân quả
Cực điểm đến rồi sẽ rõ ra

....

danoan_lochung04

danoan_lochung05

Bích Nguyễn