....Tàn tích Lộc Hưng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 761

…Đón Tết màn trời
Chiếu đất bá vơ
Bàng hoàng tự hỏi
Cảnh tượng trong mơ?
...

loc_hung33

Cuối năm sững sờ
Lộc Hưng bất ngờ
Chìm trong bụi thở
Thảm họa không chờ

Ngày Xuân tả tơi
Đói khổ vật vờ
Cảnh đời nông nổi
Răng nỡ cắn môi

Đón Tết màn trời
Chiếu đất bá vơ
Bàng hoàng tự hỏi
Cảnh tượng trong mơ?

Cận ngày Tết rồi
Dân oan sục sôi
Cưỡng chế vô lối
Vườn rau chết toi

Cuối năm trông chờ
Ngày Tết mịt mờ
Bao người khốn tội
Nước mắt tuôn rơi

Hết năm Chó rồi
Loài đỉẻng cao ơi
Lương tâm thấu hỡi
Tội ác suy đồi

Bích Nguyễn