.... Nhắc khéo...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 629

…Tranh nhau ấm ức ghế ngồi
Lót quà chịu đấm ăn xôi lẽ thường
Thật giả/giả thật khôn lường
Cấm mà như nhắc liệu đường êm xuôi

nghiemcam_tangqua

Cấp dưới luôn nhớ đó nha
Không được quà biếu tới nhà cấp trên
Dặn dò ra rả đừng quên
Năm con Trâu chắc dễ lên lắm nè

Kín đáo chớ có tè le
Hóng hùn coi rủ cánh bè thêm nha
Nhắc khéo dịp Tết tặng quà
Của nhiều lòng ít mới là đáng khen

Tầm nhìn dưới lạ trên quen
Bổng lộc quà cáp bon chen chức quyền
Có chức quyền phải có tiền
Có tiền phải có tình liền vậy thôi

Tranh nhau ấm ức ghế ngồi
Lót quà chịu đấm ăn xôi lẽ thường
Thật giả/giả thật khôn lường
Cấm mà như nhắc liệu đường êm xuôi

Không quà đời sẽ tối thui
Có quà hơi thở niềm vui đủ đầy
Không quà cuộc sống sa lầy
Có quà nói giúp nhờ "thầy" qua sông

....

mungdang_mungxuan04

Bích Nguyễn