....Hãy lên tiếng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 220

…Hãy cùng lên tiếng đấu tranh
Ủng hộ người dám liều giành hiểm nguy
Lương tri bền chí gan lì
Chứng nhân sử sách khắc ghi gương đời..

tranhuynhduythuc29

Đất nước phiên bản nhà tù
Đóng dấu dự khuyết mịt mù tương lai
Giống cổ đại sống man khai
Ăn lông ở lỗ đọa đày thê lương

Ai biết trước số mà lường
Đói nghèo nghiệt ngã bên đường rách bươm
Đâu còn mầm tốt để ươm
Nhục hèn gian ác tranh gườm bất phân

Câm nín đồng lõa hôn quân
Gục mặt che giấu tiểu nhân kết bè
Luật pháp hiến pháp đui què
Mua chuộc thói xấu cò kè gian manh

Hãy cùng lên tiếng đấu tranh
Ủng hộ người dám liều giành hiểm nguy
Lương tri bền chí gan lì
Chứng nhân sử sách khắc ghi gương đời

Thân xác vùng vẫy biển khơi
Giữ tâm minh mẫn thở hơi cuối cùng
Tuyệt thực thử thách cội tùng
Lương tâm lương thiện anh hùng hiên ngang

....

Bích Nguyễn