....Sư quốc doanh...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 337

…Ráng đợi tối trời mới đưa cho
Nghênh theo bá đạo nhìn xem ngó
Miễn được ăn nhai ngáy bụng no

su_quocdoanh05

Đường qua cực lạc lắm quanh co
Giữa thời covid chẳng dám ho
Đỉẻng ghép công an vô trong đó
Thành sư quốc doanh chẳng đắn đo
Bình dân học đám ô tăng đỏ
Chắc có người hò hét thật to
Thầy tu không biết ăn thịt chó
Ráng đợi tối trời mới đưa cho
Nghênh theo bá đạo nhìn xem ngó
Miễn được ăn nhai ngáy bụng no

....😡

congan_nhan_aocasa

su_quocdoanh06

Bích Nguyễn