....Đội quân lệ...!(Bích Nguyễn)

Lượt xem: 308

…Vũ khí trang bị chống dân
Công an tinh nhuệ toàn quân cướp càn
Quốc phòng bảo vệ quốc tang
Quân đội hình thức nghênh ngang lỗi thời...

quandoi_nole01

Nô lệ Chủ nghĩa Sô Vanh (Chauvinisme)
Tiếp tay giày xéo hoành hành quê hương
Dân tộc nát thịt tan xương
Lê lết rách nát thê lương bên đời

Xuống Hố Cả Nước rụng rời
Xuống Hàng Chó Ngựa tơi bời nước non
Vậy mà cứ tưởng là ngon
Diễn tập múa võ khoe lon mắc cười

Phương Bắc xâm lược giết người
Đỉẻng mày một lũ đười ươi trung thành
Biển đảo biên giới tan tành
Đỉẻng mày chỉ biết ăn giành vinh thân

Vũ khí trang bị chống dân
Công an tinh nhuệ toàn quân cướp càn
Quốc phòng bảo vệ quốc tang
Quân đội hình thức nghênh ngang lỗi thời

....

*   

mikhail_gorbachov01

Bích Nguyễn