....Bảy lần/Niễng đâu...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 561

…Khó khăn tầng dưới để không
Tầng trên sung sướng đồng lòng lo thân
Khó khăn không để dưới tầng
Sung sướng không để trên tầng được đâu

tangtren_sungsuong

Không để sung sướng tầng trên
Khó khăn tầng dưới nhào lên sượng sùng
Tầng trên không để sướng sung
Tầng dưới khăn khó nổi khùng lông nhông

Tầng trên sung sướng để không
Khó khăn tầng dưới đau lòng nhăn răng
Không để tầng dưới khó khăn
Tầng trên sung sướng nói năng lòng vòng

Khó khăn tầng dưới để không
Tầng trên sung sướng đồng lòng lo thân
Khó khăn không để dưới tầng
Sung sướng không để trên tầng được đâu

Bảy lần uốn lưỡi lo âu
Thương dân nghẹo cổ dài lâu thiệt tình
Lời đầu năm nhắn linh tinh
Thương dân đâu phải thương mình niễng đâu

...

"bảy lần/bẩn lầy"
"niễng đâu/nẩu điên"

...

nguyenxuanphuc18

....

Bích Nguyễn