....Trên cầu gió lộng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 759

...Cán bộ mặt láng rõ mười
Các Cô áo vải dáng người run run...

trinhdinhdung02

Mùa Đông lạnh giá chơi ngông
Cầu Thăng Long ráng phải thông xe mà
Chen ngang đống mặt cá tra
Các Cô tô điểm như hoa gượng cười

Cán bộ mặt láng rõ mười
Các Cô áo vải dáng người run run
Chủ nghĩa hình thức điên khùng
Làm gì cũng có tiệc tùng lót tay

Phần trăm cắt ngốn chia ngay
"Tầng trên sung sướng" no say đủ đầy
"Khó khăn tầng dưới" mặc bây
Trên cầu lộng gió một bầy ký sinh

Khánh thành thị sát tình hình
Cũng là khoe mẽ lập trình vét vơ
Sói già lú lẫn giả vờ
Sói non đón mánh chực chờ đớp hôi

khanhthanh_cauthanglong

khanhthanh_cauthanglong02

....

Bích Nguyễn