Đường cách mệnh Đường quan lộ (Canh Le)

Lượt xem: 216

Nói chung, đi theo "đàng kách mệnh" để có "đàng quan lộ" thì giống như là : TỬ LỘ.

vietnam_nhaubia

Sau "đàng kách mệnh" thì ta có "đàng quan lộ" :
- Mần quan thì kêu bằng: hoạn lộ.
- Kiếm tiền thì kêu bằng: hối lộ.
- Đứng đàng thì kêu bằng: mãi lộ.
- Đương chức thì kêu bằng: chưa lộ.
- Điều tra thì kêu bằng: hé lộ.
- Đi chữa bệnh ở nước ngoài thì kêu bằng : khỏi lộ.
- Xộ khám thì kêu bằng: bị lộ.
- Đột tử thì kêu bằng: hết lộ.
- Bất đắc kỳ tử thì kêu bằng: tuyệt lộ.
...
Nói chung, đi theo "đàng kách mệnh" để có "đàng quan lộ" thì giống như là : TỬ LỘ.

Canh Le

Nguồn: facebook.com/canh.le.353