....Cò Ma Máu Mồi...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 375

…Bản án tù ngục tiểu nhân
Phiên tòa kịch tính chẳng cần xét suy
Chụp mũ vu khống man di
Chẳng biết trọng dụng phát huy nhân tài

nguyenxuanphuc_phanbien_doilap

Cò Ma Cò Máu Cò Mồi
Một lũ đục khoét phá hôi nước nhà
Dân thấy rõ mặt ranh ma
Một lũ tồi tệ gian tà bẩn dơ
Dân nói Lú/Niễng phỉnh phờ
Trang bị vũ khí thừa cơ hại người

Tranh giành bổng lộc thịt xôi
Lộ ra một lũ bần tồi gớm ghê
Lừa người yêu nước thương quê
Giăng bẫy trí thức đam mê nhiệt tình
Gạt người nhẹ dạ cả tin
Bắt hốt gán ghép tội tình khổ thân

Bản án tù ngục tiểu nhân
Phiên tòa kịch tính chẳng cần xét suy
Chụp mũ vu khống man di
Chẳng biết trọng dụng phát huy nhân tài
Mưu hèn kế bẩn tưởng hay
Rừng rú ích kỷ đọa đày gian manh

Óc vô đạo thói nọc nanh
Khôn nhà dại chợ giỏi hành hạ dân
Rước giặc bán nước tham sân
Ra trước thế giới che thân cúi đầu
Phản phúc rút ván qua cầu
Ăn cháo đá bát hận sầu ngút ngun

Giam giữ đe dọa bức cung
Chẳng lung lay chí anh hùng hiên ngang
Tự do ngôn luận mở mang
Tự do báo chí sẵn sàng dấn thân
Chống lại nhà nước vô luân
Tranh đấu phản biện vì dân kiên trì

Niềm tin ý chí gan lì
Tự do ngôn luận thực thi pháp quyền
Nhân hòa địa lợi an yên
Thiên thời bác ái khắp miền thiện lương
Tự do báo chí mở đường
Công minh pháp luật quê hương thái bình

....

Bích Nguyễn