....Bia trời dân oán...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 469

…Lấy lòng tuyên giáo tô cờ
Lấy búa liềm đỏ che mờ mắt dân
Văn rượu Thơ thịt vinh thân
Bia Trời dân oán chín tầng mây xanh

vovanthuong_hoinhavan

Chuyện dài của Hội Văn Thơ
Toàn lũ rửng mỡ ăn chơi điếm đàng
Chia chác ngân sách tiêu hoang
Ca tụng chế độ tham tàn diệt vong

Đăng bài gian nịnh cuồng ngông
Sáng tác quên cảnh ruộng đồng nát tan
Đất hoang nhà trống điêu tàn
Mặc dân đói khổ bầy đàn sướng vui

Xuống Hố Cả Nước thụt lui
Xếp Hàng Chó Ngựa bước lùi chỏng chơ
Gục mặt ngu dốt thờ ơ
Hàng năm nổi tiếng bờ lờ bưng bô

Khẩu khí thơ bả vong nô
Hoạt cảnh nhàm chán ngây ngô bi hài
Chữ nghĩa lạ mắt vui tai
Văn ngôn chính tả viết sai đạo nhầm

Chất lượng câu chữ hâm hâm
Nhà/lều/túi/chiếu/thảm/hầm/chợ
thơ
Văn chương tẻ nhạt bẩn dơ
Tiềm năng Văn học ngẩn ngơ nực cười

Đất liền biển đảo ngậm ngùi
Người hy sinh kẻ chây lười phủ phê
Bẻ cong ngòi viết ê chề
Vặt lông dân để nuôi nghề doanh thơ

Lấy lòng tuyên giáo tô cờ
Lấy búa liềm đỏ che mờ mắt dân
Văn rượu Thơ thịt vinh thân
Bia Trời dân oán chín tầng mây xanh

....

Bích Nguyễn