Đảng viên con gì? (Phạm Thành)

Lượt xem: 1998

"...Quy định này chẳng khác gì đảng xây một cái chuồng bằng cốt thép xi măng rồi gom tất đảng viên nhốt vào đó. Ăn gì, nói gì, kiếm tiền từ ai, nhất nhất phải hành sự theo quy trình, quy định của đảng..."

caichuong_nhot_dangvien

Đảng viên ngày nay không ai còn có lý tưởng, như ngày xưa lý tưởng là độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, mà chỉ cần có các mác đảng viên, sống dối trá, lươn lẹo đợi lúc, đợi thời để được cất nhắc lên chức này chức nọ, nhằm ăn cắp, ắp cướp cho đầy túi tham. Không phải đảng viên thì không có cơ hội này. Với mục tiêu trên, chập nhận vào đảng là chấp nhận tha hóa dần, biến con người từng bước thành con vật. Sự tha hóa biến đảng viên thành con vật, ấy là tôi áp luận điểm biện chứng và khách quan, một luận điển quan trọng làm vẻ vang cho triết học Mác xít, để suy ra. Nhưng nay, ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí Thư, đã được ông Tập Cận Bình chấp nhận là người sẽ lên thay ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian rất gần tới, lại vừa ký và ban hành Quy định số 102-QĐ/TW (ngày 15-11-2017) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quy định này chẳng khác gì đảng xây một cái chuồng bằng cốt thép xi măng rồi gom tất đảng viên nhốt vào đó. Ăn gì, nói gì, kiếm tiền từ ai, nhất nhất phải hành sự theo quy trình, quy định của đảng, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi chuồng ngay lập tức. Đây, cái chuồng nó đây:

“Kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với các vi phạm:

Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng". Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước.

Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. Hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng.

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học- nghệ thuật. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước” – hết trích.

Hỡi các ngài đảng viên, các vị đọc và chịu khó ngẫm nghĩ một tí sẽ thấy tôi nói không có gì sai. Trước đây, đảng có chỉ thị cấm 18 điều đảng viên không được làm, nhưng chủ yếu là cấm đảng viên không được tham ô, tham nhũng, không được sống buông thả, hoang dâm bậy bạ, vi phạm đạo đức làm người tiên phong. Điều đó có nghĩa là quy định này còn có cửa để đảng viên còn có khoảng không để còn được nói năng, đi lại, quan hệ, yêu đương đực cái một cách khá là bình thường. Nói gọn lại là còn có cửa để giữ vững “khí tiết” làm một con người thì phải khác con vật. Vì còn có cái khoảng không đó, nên trong xã cũng còn có người coi đảng viên là một người bình thường, qua câu thành ngữ: “Ông đó/ anh đó/ chị đó/ thằng đó đảng viên nhưng mà/ còn tốt”.

Nay thì hết cửa, hết không gian để đảng viên còn có thể sống một kiếp làm người bình thường được nữa. Họ sẽ là con gì? Nhất định chỉ là con gì thôi. Vì con người gì mà khi ăn gì, nói gì, làm gì, quan hệ với ai, làm ăn với ai, nhất nhất phải theo lệnh của ông chủ? Có nhiều con lắm, tùy bạn suy ra, riêng tôi, tôi có thông kê cũng không thể kê ra hết.

Phạm Thành

Nguồn: facebook.com/profile.php?id=100005584186799