... Yêu cầu Nhà Nước Việt Nam thả nhà báo Phạm Thành! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 593

“…Bỏ ngay chính sách dã man
Bắt người vô tội chẳng màng lợi danh
Lắng nghe tiếng nói Phạm Thành
Bàn tay cầm bút chỉ giành Tự do
…”

phamthanh05

....

Bảy tháng bị đỉẻng bắt giam
Tường lạnh ngục tối tội hàm án oan
Bục nằm lạnh buốt tâm cang
Lây nhiễm bệnh tật tràn lan hãi hùng

Yêu cầu góp tiếng nói chung
Dân chủ tôn trọng anh hùng đấu tranh
Lương tri ngòi bút thiện lành
Thả ngay nhà báo Phạm Thành vì dân

Điều tra tham nhũng vạch trần
Tham quan bán nước bất nhân hại đời
Tiêu xài phung phí ăn chơi
Bè lũ sâu mọt khắp nơi điêu tàn

Bỏ ngay chính sách dã man
Bắt người vô tội chẳng màng lợi danh
Lắng nghe tiếng nói Phạm Thành
Bàn tay cầm bút chỉ giành Tự do

....

(Bích Nguyễn)