....Bàng hoàng...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 704

…Pháp luật có cũng như không
Hành vi ác độc tác phong sỗ sàng
Cả nước kinh hãi bàng hoàng
Vậy mà chỉ xử khẽ khàng nhẹ tay

csgt_hanhhung02

Ỷ đông hiếp yếu coi đây
Mạng dân như mớ cỏ cây bên đường
Đỉẻng mày tham nhũng nhiễu nhương
Đánh dân tan nát thịt xương nhói lòng

Pháp luật có cũng như không
Hành vi ác độc tác phong sỗ sàng
Cả nước kinh hãi bàng hoàng
Vậy mà chỉ xử khẽ khàng nhẹ tay

Côn đồ tác quái tác oai
Cán bộ ngu dốt bi hài gấp trăm
Trời ơi! Cũng bởi dân lầm
Đào hầm cứu chứa nuôi nhầm quỉ ma

Giờ thì dân sáng mắt ra
Cõng trả nợ xấu xót xa nhọc nhằn
Giờ thì trợn trắng nhăn răng
Xuống Hàng Chó Ngựa ăn năn muộn màng

csgt_hanhhung01

....

Bích Nguyễn

Tham Khảo: https://nld.com.vn/.../vu-ky-luat-3-csgt-hanh-hung-lang...