....Làm sao...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 597

“…Làm sao nhổ gốc quan to
Độc ngu ác dốt thành tro loại trừ
Nghiền bật gốc chẳng chần chừ
Trộn thành phân bón ủ từ đất đai
..”

csvn_toido

Làm sao bứng gốc quan tham
Đào sâu cắt rễ không làm chết lây
Gia đình trị ghế bám đầy
Sâu mọt ô nhiễm cù nhầy kéo dây
Giúp đất nước hết sa lầy
Chấm dứt kham khổ trật trầy đói no

Làm sao nhổ gốc quan to
Độc ngu ác dốt thành tro loại trừ
Nghiền bật gốc chẳng chần chừ
Trộn thành phân bón ủ từ đất đai
Giúp làng xóm sống vui hoài
Người người được hưởng tháng ngày an cư

Làm sao khử gốc quan hư
Lôi nhánh bám hút tàn dư hại đời
Đục khoét sụp đổ cơ ngơi
Tràn lan gốc rễ ăn chơi phá liều
Giúp quê hương thoát cộng điêu
Tự do độc lập trọn điều ước mơ

....

namco_veduong

Bích Nguyễn