....Siêu lầy...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 876

“…Cơ ngơi đày tớ huy hoàng
Nhà cao cửa rộng miên man bạc tiền
Hồng phúc dân tộc đảo điên
Tội cho "chủ" phải ngã nghiêng gánh gồng...

bietthu_dayto_nhandan

Dân làm chủ biết tính sao
Nhìn gương đày tớ ước ao đủ điều
Chạy xe ôm bán chổi tiều
Nuôi heo vét mướn xây nhiều nhà sang

Cơ ngơi đày tớ huy hoàng
Nhà cao cửa rộng miên man bạc tiền
Hồng phúc dân tộc đảo điên
Tội cho "chủ" phải ngã nghiêng gánh gồng

Bao nhiêu nợ xấu chất chồng
Trẻ già ra sức tương đồng trả thay
Đày tớ tham nhũng thò tay
Chức cao rồng lộn tung bay khắp trời

Lực lượng cơ cấu nhà nòi
Mò cua bắt óc đời đời quang vinh
Mặc cho đất nước điêu linh
Hành cho "chủ" tự trói mình oan gia

Chủ nào mở miệng kêu ca
Chụp mũ phản động hở là tóm nhanh
Điều 331 luật mong manh
Bắt hốt gán ghép tội danh siêu lầy

....

nhandan_lamchu

lethibinh01

Bích Nguyễn