....Trồng người...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 791

“…Trẻ thơ trí óc mong manh
Như cây non nớt tươi xanh đâm chồi
Đâu phải là những miếng mồi
Nhử bầy thú dữ xăm soi chia phần
Rơi vào tay lũ ác nhân
…”

lenin_doimo

Trẻ thơ như búp trên cành
Ước mong cuộc sống yên lành ấm no
Hơn là dối trá âu lo
Mang lòng thù hận thay cho bạo quyền
Cũng do một lũ khùng điên
Quyền lợi phe nhóm vì tiền bẩn ngu
Nhà tù di tích căm thù
Khai thác du lịch để thu mớ tiền
Nhiệm vụ chính trị đầu tiên
Nhồi sọ gieo rắc lời nguyền lưu manh

Trẻ thơ trí óc mong manh
Như cây non nớt tươi xanh đâm chồi
Đâu phải là những miếng mồi
Nhử bầy thú dữ xăm soi chia phần
Rơi vào tay lũ ác nhân
Tương lai thấy trước trăm phần khổ đau
Xin đừng tính chuyện tào lao
Tham sân si dốt phóng lao giết người
Đầu độc man rợ trẻ thơ
Những liều thuốc ngấm tày trời ranh ma

Trẻ thơ cần lắm mái nhà
Nụ cười tỏa sáng hiền hòa an vui
Học khôn gương sáng tuyệt vời
Phát triển nhân cách thành người thanh cao
Sống đời ích lợi mai sau
Tương lai đất nước cùng nhau giữ gìn
Thức thời cải tạo môi sinh
Theo đà phát triển văn minh khắp trời
Công bằng nhân ái nơi nơi
Trồng người phải tưới nước khơi trong lành

....

vladimir_lenin

Bích Nguyễn