....Ác lai ác báo...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 854

…Ác lai ác báo nơi nơi
Gieo gió gặt bão miệng đời oán khinh

tatthanhcang07

Chợt tỉnh giấc sau một đêm
Dân mình đã mất Thủ Thiêm mãi rồi
"Tan thành" tro bụi "cất" xơi
"Sát thủ nhà đất" một thời lừng danh
Dân oan dân khổ sao đành
Bạc tiền của cải lòng thành về đâu
25 ngàn (đô) cúng một chầu
Hào quang lấp ló vượt đầu chun chi
Trước sau một tiếng cười khì
Tử sinh với đất kẻ đi người chờ
Ác lai ác báo nơi nơi
Gieo gió gặt bão miệng đời oán khinh
Họa nghiệp tội phước vô minh
Bóng đen ngục tối soi mình trả vay

....

tatthanhcang08

(Hình từ internet).

Bích Nguyễn