....Tai nhân hành đạo...! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 973

Toàn tập "dấu xăm đen" hiệu ứng
Thế thiên hành đạo hãy xin dừng

nam_gymer_chitai01

Phố đã thành sông bỗng thành rừng
Đám đông cậy ỷ sức reo mừng
Bộc phát chuyên quyền theo cảm hứng
Coi thường luật pháp kiểu lưng tưng
Nhí nhố theo cùng bầy ngựa chứng
Tai nhân đạo đức rởm không chừng
Huyết thống chui ra từ trăm trứng
Nhà tan nước mất lại dửng dưng
Toàn tập "dấu xăm đen" hiệu ứng
Thế thiên hành đạo hãy xin dừng

....

nam_gymer_chitai02

Bích Nguyễn