....Hoa Chậu… (Bích Nguyên)

Lượt xem: 591

…"Hoa chậu" vui sướng ngút ngàn
Phô trương hình thức bầy đàn uống ăn
Kinh phí tổ chức nhố nhăng
Xanh xanh rồng rắn lăn xăn ngoằn ngoèo

hientuong_hoahau00

"Hoa chậu" phải tưới mới tươi
Rờ ngắm khô héo chết người như chơi
Việc công việc nước dở hơi
Sắp hàng trẩy hội vẫy cờ tung toang

Rần rần màu sắc sáng choang
Quên hết nghiệp chướng dân oan ba đời
Nhộn nhịp thế mới tuyệt vời
Bích chương khẩu hiệu có nơi chào hàng

"Hoa chậu" vui sướng ngút ngàn
Phô trương hình thức bầy đàn uống ăn
Kinh phí tổ chức nhố nhăng
Xanh xanh rồng rắn lăn xăn ngoằn ngoèo

Đỏ đỏ tăng giá lộn kèo
Bao cấp vượt mặt ao bèo thành sông
Đói khổ phải giấu vào trong
Tươi cười hớn hở nỗi lòng long đong

"Hoa chậu" xanh hóa thành Công
Làng quê hốt gió thổi phồng làm sang
Thấy đẹp bắt họ quơ quàng
Quà tặng giải thưởng khoác choàng ảo danh

Sai nha chức sắc lộng hành
Tôi tớ xúng xính tập tành leo cao
Thời khắc hoa hóa thành sao
"Nâng đỡ trong sáng" biết bao lạ kỳ

....

hientuong_hoahau01

Bích Nguyên