....Giả giả...! (Bích Nguyên)

Lượt xem: 548

“…Lòi ra những chuyện phi thường
Minh râu phiên bản cung đường lồng son
Cách mẹ cái mạng cháu con
Búa liềm lấp lánh bù loong cuốc cày
..”

hochiminh_gia01

Thứ gì giả đã giả rồi
Từ màu trinh tiết đến mồi cắm câu
Giả từ sợi tóc cọng râu
Nội cung bí sử thâm sâu khó lường
Lòi ra những chuyện phi thường
Minh râu phiên bản cung đường lồng son
Cách mẹ cái mạng cháu con
Búa liềm lấp lánh bù loong cuốc cày
Cái kiến khoe dáng ăn mày
Cái sâu quằn quại dạ dày mốc meo
Chí Phèo đâu muốn đói nghèo
Thị Nở nào thích bèo nhèo rách bươm
Cũng vì cả xứ nguýt lườm
Lũ quỉ giống ngượm khoác bờm che thân
Bôi bác che mắt thế nhân
"Học hoài học mãi" lừa dân lắm trò
Bờ lờ (bưng ly) là của đứa cho
Bằng cấp là phải biết mò chỗ mua
Uy tín chức vụ theo mùa
Bao giá bí mật hơn thua ghế ngồi
Vua quan cũng thế đó thôi
Che che giấu giấu răng môi cắn nhầm
Giả bằng giả cấp lộn lầm
Giả nhân giả nghĩa thông tầm chức cao

....

hochiminh_gia02

Bích Nguyên