....Búp hoài không nở... (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 621

…Tinh hoa văn hóa cao sâu
Ngôn ngữ chữ viết về đâu hỏi Trời
Lê văn Tám lửa cháy chơi
Võ thị Sáu lựu đạn rơi điên khùng

bup_khongno

Toòng ten như búp trên cành
Búp hoài không nở trở thành tóp teo
Hội hưởng lương khỏi mốc meo
Búp dại héo thúi nở vèo thành bông

Có điẻng chăm bón thổi phồng
Không đỉẻng không hội đừng hòng nổi danh
Miếng ăn ngồi đứng giật giành
"Hiểu biết hơn ai hết" (cũng) đành vậy thôi

Bả hư danh của thiu ôi
Mắc quai lỡ nuốt thật tồi quá đi
Lòng tự trọng để làm gì
Cò mồi nuôi dạy đập đì khó tha

Nọc độc dối trá vinh hoa
Cúi đầu chịu nhục xấu xa bội phần
Cả nước chửi loại vong ân
Chó hùa cầm viết óc đần trẻ trâu

Tinh hoa văn hóa cao sâu
Ngôn ngữ chữ viết về đâu hỏi Trời
Lê văn Tám lửa cháy chơi
Võ thị Sáu lựu đạn rơi điên khùng

Biết bao tác phẩm lạ lùng
Dạy bao thế hệ mịt mùng tương lai
Phạm Tuân không gian lắm tài
Nguyễn văn Bảy lái máy bay anh hùng

Trần Thị Tuyết Nhung