....Bờ lờ thịt xôi...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1565

“…Ngòi bút lếu láo lộn đầu
Bẻ cong sự thật tô màu dối gian
Nhục hèn theo đốm ăn tàn
Mỗi năm 85 tỉ nuôi đàn hầu văn...

huu_thinh

Thoát thời áo vá cơm vay
Tung hô vổ mặt lũ mày đó thôi
Bờ lờ (bưng ly) cổ rượu thịt xôi
Nghênh ngang hóng hớt chờ ngồi mâm cao

Tiền dân ý đỉẻng nghêu ngao
Xuống Hàng Chó Ngựa cùng nhau khôn lòe
Hợp quần viết cái áo què
Bằng khen giải thưởng cá mè mắc câu

Ngòi bút lếu láo lộn đầu
Bẻ cong sự thật tô màu dối gian
Nhục hèn theo đốm ăn tàn
Mỗi năm 85 tỉ nuôi đàn hầu văn

Dỡ viết khéo nịnh giỏi ăn
Xài tiền dân chẳng biết dân thế nào
Giương mắt ếch nhìn trời cao
Nhiễu nhương vận nước cạn tàu ráo mương

....

Trần Thị Tuyết Nhung

daihoi_nhavan04