.... Viết sao vẫn sống...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 590

…Khoe mẽ nhốn nháo tào lao
Đánh bóng tác phẩm ồn ào đội bô
Danh xưng bút *ĩ bút nô
"Hiểu biết hơn ai hết" vô dạy đời...

vovanthuong_hoinhavan

Bờ Lờ bát nháo quỉ ma
85 tỉ/năm không làm mà có ăn
Quốc doanh hội các nhà văn
Ký sinh xôi thịt cố lăn chen vào

Khoe mẽ nhốn nháo tào lao
Đánh bóng tác phẩm ồn ào đội bô
Danh xưng bút *ĩ bút nô
"Hiểu biết hơn ai hết" vô dạy đời

Ngợi ca giả dối khắp nơi
Câm họng như quá độ thời đảo điên
Phát hành sách khắp mọi miền
Không ai đón đọc không phiền tới ai

Khẩu hiệu trơ trẽn bi hài
"Viết sao vẫn sống ngày mai" mới tài
Hội nghề viết chữ quái thai
Câu theo ý đỉẻng bừa cày xác dân ....

Trần Thị Tuyết Nhung

banchaphanh_hoinhavan