....Cái hội bờ lờ...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 433

…Vụ án Đồng Tâm bất khả thi
Dân chửi bờ lờ đồ bút *ĩ
Thiệt tình mắc cỡ hết đường đi

daihoi_nhavan01

(Bưng ly/Bla..Bla..)

Cái "Hội Nhà văn" cái hội gì
Nước nhà nguy biến đóng góp chi
Toàn nổi tiếng ông bà anh chị
Bẻ cong ngòi bút viết thị uy
Đỉẻng định hướng câu văn theo ý
Chờ thời ăn nhậu nghếch mặt lì
Hồ Duy Hải chắc không sao nhỉ
Vụ án Đồng Tâm bất khả thi
Dân chửi bờ lờ đồ bút *ĩ
Thiệt tình mắc cỡ hết đường đi

....

Trần Thị Tuyết Nhung

daihoi_nhavan02