....Rớt cánh diều...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 476

…Mang tã chân bước đi nũng nịu
Lỗi thời trí lú lẫn liêu xiêu…

rot_canhdieu01

Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu
Mặt mày cứ ngờ nghệch điêu điêu
Nghiêng ngã run run chờ tay níu
Lếch tha lếch thếch hệt bún thiu
Mang tã chân bước đi nũng nịu
Lỗi thời trí lú lẫn liêu xiêu
Bán nước hại dân cầu vinh đểu
Ngày tàn tiêu bỗng rớt cánh diều

....

Trần Thị Tuyết Nhung

rot_canhdieu02