....Là tôi...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 762

“…Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu
Tôi học nết ăn ở láo liều
Tôi trốn lính học ngu não thiếu
Cuộc đời trôi qua hưởng chưa nhiều

nguyenphutrong_tusuong

Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu
Tôi học gian tham chẳng biết điều
Tôi ráng gánh liệt thân giường chiếu
Cuộc đời vui bay bổng cánh diều

Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu
Tôi học thói lừa nói chuyện điêu
Tôi biết sức đang khi rất yếu
Cuộc đời còn lại chẳng bao nhiêu

Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu
Tôi học cách che mặt múa rìu
Tôi dẫn đầu đàn mà chẳng hiểu
Cuộc đời đỉẻng tối giống liu điu

Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu
Tôi học nết ăn ở láo liều
Tôi trốn lính học ngu não thiếu
Cuộc đời trôi qua hưởng chưa nhiều

Trần Thị Tuyết Nhung

Mời xem video clip ở đây: m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223869687399683&id=1520726182