....Anh run quá...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 791

“…Nhất thế hóa muốn ngồi lâu
Tóm choàng hai ghế một đầu mắc quai
Lọng vàng bí tịch chỏng ngai
Tướng đi zít zắc liếc mày mua vui
…”

nguyenphutrong_run02

Chăn dân như miếng mồi ngon
Dã man rúc rỉa đỉẻng bòn kiếm ăn
Nuôi tiếp bệnh án nhập nhằng
Dáng anh run rẩy dùng dằng ký sinh
Tận cùng thế thái nhân tình
Cả Nước Xuống Hố xuống sình quá sâu

Nhất thế hóa muốn ngồi lâu
Tóm choàng hai ghế một đầu mắc quai
Lọng vàng bí tịch chỏng ngai
Tướng đi zít zắc liếc mày mua vui
Tàn đời vận nước tối thui
Lũ đỉẻng liềm búa điếc đui cả bầy

Trăm triệu dân hãy chung tay
Chấm dứt thể chế độc tài ác gian
Xóa hết tư tưởng hoang đàng
Chấn chỉnh toàn diện huy hoàng ấm no
Một guồng máy hỏng rỉ rò
Bao biện dung túng quanh co bất bình

Yêu cầu rõ luật biểu tình
Đa nguyên đa đảng hợp tình an dân
Đường lối chính trị canh tân
Thả người tranh đấu dấn thân liều mình
"Phụ trống" từ chức văn minh
Thoát vòng nô lệ nhục hình lương tâm ....

Trần Thị Tuyết Nhung