Bên cạnh Bộ Sưu Tập Gốm Cổ Việt Nam (Đỗ Thành Công)

Lượt xem: 742

“…Bao nhiêu tiền cho một mãng văn hoá của Dân tộc? Tiền trong tay sẽ ra đi; nhưng mất một mãng văn hoá của Dân tộc là mất hết cội nguồn. Vì vậy mà chúng tôi quyết định sẽ tặng lại cho Bảo Tàng Viện…”

ancient_inochina_map

Chúng tôi có sưu tập Gốm Champa và Phù Nam. Như các bạn biết, người Phù Nam đã biến mất trên bản đồ thế giới. Tôi không biết thế hệ trẻ csVN có học lịch sử, có bao giờ cs nói về văn hóa xứ Phù Nam (Funan)?

Có người hỏi sao không bán lấy tiền? Nếu các bạn muốn biết giá trị bao nhiêu? Câu trả lời là vô giá. Bao nhiêu tiền cho một mãng văn hoá của Dân tộc? Tiền trong tay sẽ ra đi; nhưng mất một mãng văn hoá của Dân tộc là mất hết cội nguồn. Vì vậy mà chúng tôi quyết định sẽ tặng lại cho Bảo Tàng Viện. Để trăm năm sau, khi những thế hệ người Việt tỵ nạn lớp thứ nhất không còn; con cháu của Người Việt, người Champa anh em và cả sắc dân không còn nữa là Phù Nam. Khi có dịp ghé qua các Bảo Tàng Viện, chúng sẽ biết thế nào là văn hoá của cha ông. Còn những người csVN ở trong nước? Bạn nghĩ họ trân trọng những di sản của tiền nhân? Hay bán hết lấy tiền nhậu? Nếu có ghé thăm Bảo tàng ở Sài Gòn hay Đà Nẳng, bạn sẽ biết người csVN họ làm gì với những Cổ vật của cha ông.

Cũng như bây giờ khi chúng ta viếng thăm các Museum ở Paris, New York, Boston hay San Francisco. Chúng ta bàng hoàng và xúc động trước Trống Đồng hay Tượng Phật Bà làm bằng Gỗ Mít, tạc và nạm lacquer của tiền nhân vậy.

Đỗ Thành Công

Nguồn: https://www.facebook.com/cong.do.96343/

(*) Antiques from the Funan and Champa civilization. They both approximately existed from 1st and 7th centuries respectively. While the Champa still has remained less than 100 thousand people in Vietnam, the Funan is no longer existed.

- Few items/notes below for sharing. Champa Elephant Stone, Champa Vase 14th - 17th century (DoBui collection). Kendi Vases, 6th century (white - in Cambodia) and (yellow - Funan, DoBui collection)

champa_elephant
Champa Elephant Stone

champa_vases01
Champa Vase 14th - 17th century

kendi_vase

funan_vase01

funan_vase02

Kendi Vases, 6th century (white - in Cambodia) and (yellow - Funan, DoBui collection)