....Dân nhờ dân lo…! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 641

…Thủy cóc thủy hại xảy ra
Ma trận khai thác cây già còn đâu
Rừng thiêng núi thánh trơ đầu
Cũng nhờ ơn đỉẻng nhiệm mầu chặn chăn

donrung_batnui01

Mỗi lần vận nước dâng cao
Tiếng dân thống khổ nháo nhào khắp nơi
Miền Trung nước trắng ngập trời
Thương dân sao nỡ mở lời chó tha
Không phải lỗi của đỉẻng ta
Là do lệnh của quỷ ma núi rừng

Mưa lũ đất lở không ngừng
Tả tơi người ở còng lưng người về
Hiểm nguy khốn khổ bốn bề
Chết do giông bão ê chề ruột gan
Sống tiếp số phận gian nan
Lại phải gánh nợ ngút ngàn đỉẻng giao

Hoang mang đất trợt trời cao
Tượng đài thủy điện cổng chào gần xa
Thủy cóc thủy hại xảy ra
Ma trận khai thác cây già còn đâu
Rừng thiêng núi thánh trơ đầu
Cũng nhờ ơn đỉẻng nhiệm mầu chặn chăn

 Ngăn sông xẻ gỗ nhập nhằng
Đốn rừng bạt núi đổi thằng thành ông
Mạng dân cỏ rác trôi sông
Đại hội đỉẻng bỗng thành công bất ngờ
Hoang phí ngân sách sờ sờ
Thiện nguyện cứu trợ dân nhờ dân lo

....

Trần Thị Tuyết Nhung

donrung_batnui02

dung_do_cho_thuydien

lulut_mientrung15

trinhdinhdung