....Mắc nghẹn...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 462

“…Giờ thì mắc nghẹn sao đây
Nuốt khó qua cổ còn gây thêm phiền
Nhả rồi lòi mặt vô duyên
Ký sinh hút máu nhờ tiền bội thu…”

thuytien_cuutro_lulut06

Thiệt là nhục mặt quá đi
Bao nhiêu công sức thực thi "chia đều"
Có đứa trong đám báo liều
Viết bài chấm mút ít nhiều lập công

Mượn tiếng đoàn kết bình phong
Công bằng là để rình mong chia phần
Ăn chặn ăn cướp của dân
Lưu manh ngụy biện ấm thân mặt dày

Giờ thì mắc nghẹn sao đây
Nuốt khó qua cổ còn gây thêm phiền
Nhả rồi lòi mặt vô duyên
Ký sinh hút máu nhờ tiền bội thu

Xưa còn chẹn bóp tiền ngu
Trấn lột đe dọa họa vu khống người
Lệnh ra luật cướp vẽ vời
Gậy đập lưng mới biết đời trắng đen

Tham lam sách nhiễu đê hèn
Hành hạ khó dễ dân quèn bấy lâu
Cường hào ác bá mọt sâu
Lợi dụng cứu trợ điẻng bâu kiếm tiền

....

Trần Thị Tuyết Nhung

thuytien_cuutro_lulut06