....Ê chề thiệt “quê”...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 754

…Ông kia bệnh đột nằm lì
Bà áo dài nọ bận đi đâu rồi
Chú phỉnh đóng kịch đứng ngồi
Ông gì tưởng thú học đòi câu like

thuytien_cuutro_lulut05

Lừa chặn tưởng nuốt xong rồi
Chó hùa ráng hốt miếng mồi ngon to
Miếng không trôi lại phải lo
Xè xẻn bòn rút thập thò vét quơ

Bộ mặt đỉẻng thật bẩn dơ
Tưởng tiền từ thiện dễ xơi múc càn
Tóm thu trấn lột vặt ngang
Lo cắn áo rách bầy đàn hả hê

Ăn vụng ăn hớt ê chề
Dân vạch mặt đỉẻng thiệt "quê" thiệt tồi
Lý do bao biện hỏi trời
Tiền thiện nguyện cứ muốn rơi túi mình

Lưu manh cướp chặn đáng khinh
Thiên tai nhân họa dân tình chẳng yên
Dân nghèo đói lạnh triền miên
Chờ Cô Tiên tới giúp tiền giải nguy

Ông kia bệnh đột nằm lì
Bà áo dài nọ bận đi đâu rồi
Chú phỉnh đóng kịch đứng ngồi
Ông gì tưởng thú học đòi câu like

😡

....

Trần Thị Tuyết Nhung

thuytien_cuutro_lulut04