....Coi nè...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 881

…Dân mong dân đợi cánh diều Cô Tiên
Tình thương tỏa sáng bình yên
Theo từng ánh mắt dịu hiền Cô Tiên

thuytien_cuutro_lulut03

Mất tim rỗng não cúi lòn
Đỉẻng cố đánh tiếng chài bòn tiền thôi
Bao nhiêu công sức nhử mồi
So đo vơ vét tính ngồi hưởng không
Hô hào cướp cạn cướp sông
Niễng đầu cầm trịch Lý Thông quét càn
Cướp sạch núi bạc rừng vàng
Tiếng dân khổ nạn oán than vang trời
Lũ về nước xoáy lòng người
Bão giông tàn phá khắp nơi tiêu điều
Mênh mông nước trắng liêu xiêu
Dân mong dân đợi cánh diều Cô Tiên
Tình thương tỏa sáng bình yên
Theo từng ánh mắt dịu hiền Cô Tiên
Mạnh thường quân khắp mọi miền
91,7% tin góp gởi tiền Cô Tiên

....

Trần Thị Tuyết Nhung