....Chăn dắt/Chặn/Chận...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 800

…Bè phái tham nhũng đỉẻng bao
Các nhóm lợi ích chia nhau sinh tồn
Móc moi tài sản kinh hồn
Cội nguồn quặng mỏ dập dồn ra đi...

lulut_mientrung12
Thùng quà rất đẹp có gì bên trong

Độc quyền từ thiện cứu nguy
Thùng quà rất đẹp có gì bên trong
Chỉ là Niễng hứa cho xong
Thiên tai nhân họa tới mong gom tiền
Dân còn thống khổ triền miên
Đói cơm thiếu áo mọi miền xót xa
Hàng năm lũ lụt xảy ra
Máu rừng đổ thấm thịt da lỡ vùi
Núi đồi sạt trắng ngậm ngùi
Rừng thiêng núi thánh đất chùi còn đâu
Hiển linh đất nước nhiệm mầu
Ai đào tận gốc trọc đầu nguyên sinh
Bão giông tàn phá địa hình
Thủy điện thủy cóc vô tình hay sao
Bè phái tham nhũng đỉẻng bao
Các nhóm lợi ích chia nhau sinh tồn
Móc moi tài sản kinh hồn
Cội nguồn quặng mỏ dập dồn ra đi
Đời sau con cháu còn chi
Đầu to óc rỗng biết gì tương lai
Cõng quàng nợ xấu hai vai
Đói lạnh ngu dốt đọa đày kiếp thân
Mù mờ chính trị bình dân
Tự do ngôn luận vạn lần ước mơ
Lương tâm lương thiện vô bờ
Bao người nhân ái mong chờ chung tay
Trả rừng của cải đã vay
Trả dân tội ác đỉẻng mày gây ra
Máu rừng máu đất phù sa
Máu dân máu mắt tuôn ra thành dòng
Đỉẻng mày có cứu dân không
Chăn dắt chặn chận lòng vòng tính mưu
Giống như bầy sói chăn cừu
Mặt người cốt sói giả mù điếc đui
Lũ về tội ác phanh phui
Lòng dân dâng lũ sụt sùi nước non

....

Trần Thị Tuyết Nhung

lulut_mientrung13