....Mặt chặn...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 778

…Bớt xén lừa gạt bất nhân
Lợi dụng chia chác những lần thiên tai
Khi hoạn nạn biết rõ ngay
Đâu là mặt chặn mặt dày dân khinh

mattran_toquoc_anchan01

Mặt chặn giống cái mặt mâm
Nhìn túi người khác chăm chăm vòi tiền
Dụ dỗ hù dọa Cô Tiên
150 tỉ sớm liền đưa mau
Mặt chặn quen thói tào lao
Đại diện liềm búa đỏ màu quê cơ
Mặt chặn là cái con cờ
Lưu manh chính trị lập lờ tiền nong
Đặt thêm cơ chế bình phong
Giám sát cặn kẽ mới mong liếm phần
Mặt chặn là cái thùng phân
Tồi tàn hổ mặt xấu quần què dân
Bớt xén lừa gạt bất nhân
Lợi dụng chia chác những lần thiên tai
Khi hoạn nạn biết rõ ngay
Đâu là mặt chặn mặt dày dân khinh

....

Trần Thị Tuyết Nhung