....Thấy chưa...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 977

Độc quyền từ thiện để ăn theo
Hội đoàn khoe mẻ cố bám đeo

nhanuoc_antheo_cuutro01

Độc quyền từ thiện để ăn theo
Hội đoàn khoe mẻ cố bám đeo
Tới được dân bao tay xè xẻo
Ăn tàn nuốt tận ngốn như heo
Giấu tay ném đá mồm leo lẻo
Cài cắm sai nha nghiệp ác treo
Mênh mông nước tang thương khắp nẻo
Đỉẻng chặn đường cứu trợ dân nghèo

....

Trần Thị Tuyết Nhung

nhanuoc_antheo_cuutro02