« Làm ơn dễ trông người trả ơn » (Nguyễn Công Vỹ)

Lượt xem: 831

“…bắt những con người khốn khổ kia ôm một cái bảng cũng to tổ bố trước ống kính tác nghiệp để chứng tỏ cái ân huệ của mình…

trong_dan_traon01

Phàm là con người khi được ban ân huệ dù lớn nhỏ thì chớ quên ơn, nhưng làm ơn cho người thì không nên nhớ - đó là phong cách của các bậc chính nhân quân tử.

Làm từ thiện thì hẳn là rất tốt, đáng được trân trọng lắm chứ, nhưng khi cái bao gạo chỉ đáng 5kg đã in dòng chữ to tổ bố nêu đầy đủ nội dung rồi lại còn bắt những con người khốn khổ kia ôm một cái bảng cũng to tổ bố trước ống kính tác nghiệp để chứng tỏ cái ân huệ của mình. Nếu đây là sự thật thì... mỗ này xin bái tạ các nhà... từ thiện !

Nguyễn Công Vỹ

Nguồn: facebook.com/congvy.nguyen.984