....Đại đế bòn tiền...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 895

…Mênh mông lũ xiết mịt mù
Phá rừng kéo gỗ trời tru đất nguyền
Núi lỡ nước cuốn liên miên
Đỉẻng mày "đại đế bòn tiền" lưu manh

lulut_mientrung06

Lòng dân dâng lũ thét gào
Đỉẻng mày nạnh né chẳng mau giúp tìm
Tội đồ nhân họa thấu tim
Đỉẻng mày đại hội búa liềm cờ sao
Chi vô tội vạ cổng chào
Tượng đài nghìn tỷ ào ào duyệt qua
Thảm đỏ khẩu hiệu xướng ca
Trang hoàng phung phí xa hoa đắt tiền
Hút máu ngân sách như điên
Ký sinh tiền thuế hại phiền bất nhân
Sao không lo liệu cứu dân
Hội đoàn ăn hại liệu thân bớt xài
Giờ dân cam khổ mỗi ngày
Lòng dân dâng lũ đỉẻng mày vui không
Giả nhân giả nghĩa lòng vòng
Sơn lâm hà bá ấn vong báo thù
Mênh mông lũ xiết mịt mù
Phá rừng kéo gỗ trời tru đất nguyền
Núi lỡ nước cuốn liên miên
Đỉẻng mày "đại đế bòn tiền" lưu manh

....

Trần Thị Tuyết Nhung

daide_bontien