....Đỉẻng cười/Dân khóc...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 818

….Đỉẻng cười hội nghị toàn phần
Dân khóc lũ ngập chín tầng mây xanh
Đỉẻng cười nhất thể hoàn thành
Dân khóc đói khổ chiếu manh ngậm ngùi

lu_lut_mientrung02

Thu phí thu giá thu tiền
Thu tận thu diệt thu xiên chẳng chừa
Thu nịnh thu điếm thu lừa
Thu càn thu quét thu bừa thẳng tay
Thu bòn thu rúc thu xài
Thu hốt thu nạo thu ngày thu đêm
Thu vét thu thuế thu thêm
Thu cứng phần đỉẻng thu mềm phần dân
Đỉẻng cười hội nghị toàn phần
Dân khóc lũ ngập chín tầng mây xanh
Đỉẻng cười nhất thể hoàn thành
Dân khóc đói khổ chiếu manh ngậm ngùi
Sơn hà xã tắc sụt sùi
Thu mòn thu mỏi đủ mùi thương đau
Cờ sao thu cúi lộn nhào
Búa đe liềm cắt đỏ màu máu dân

....

Trần Thị Tuyết Nhung

dangcuoi_dankhoc