....Nói nữa đi...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 645

…Đỉẻng mày nói Việt Nam đáng sống
Tự hào thay đồng trống ruộng hoang
Nợ xấu chồng chất ngổn ngang
Chào đời phải gánh nợ quàng trên vai

lulut_mientrung02

Đỉẻng mày nói Việt Nam yên ổn
Chừng biết rồi mới tổn thọ luôn
Hẹn nhau xả lũ đầu nguồn
Ruộng đồng nhà trại phố buồn ngập theo
Gia cầm chó ngựa bò heo
Mạng sống tài sản trôi vèo biển sông
Đỉẻng mày nói Việt Nam đáng sống
Tự hào thay đồng trống ruộng hoang
Nợ xấu chồng chất ngổn ngang
Chào đời phải gánh nợ quàng trên vai
Đỉnh cao liềm búa tấu hài
Ngu si đần độn độc tài lưu manh
Đỉẻng mày nói Việt Nam hùng mạnh
Sao vô duyên ma mãnh tuyên truyền
Giấu nghèo đói dốt triền miên
Hên xui tai nạn oan khiên sóng ngầm
Ung thư bệnh tật quanh năm
Nhờ ơn béc đỉẻng lỗi lầm khó trôi
Đỉẻng mày nói Việt Nam sáng chói
Mà niễng đầu sói hói mượn xin
Đường lối chính sách bù nhìn
Đợ dân bán nước tội tình quá đau
Xuống Hàng Chó Ngựa như nhau
Xuống Hố Cả Nước té nhào u mê

Trần Thị Tuyết Nhung

lu_lut_mientrung01