....Rất mong...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 668

…Vừa vừa phải phải thôi nha
Kiếp bưng bô cũng chỉ là kiếm cơm
Mà sao đầu cúi lưng khom
Mà sao chữ nghĩa đỏ lòm máu dân

Vừa vừa phải phải thôi bây
Có gì lạ với cái thây rởm đời
Đợ dân bán nước tả tơi
Tao thở để điẻng cầm hơi qua ngày
Cố giữ lây lất mặt dày
Kiếm lo đủ cách tiêu xài tiền dân
Chẻ đầu móc họng chặt gân
Moi gan hút máu vạn lần thất kinh
"Nhất thể hóa" kiếp hôi sình
Tao sẽ thế chỗ Ba Đình đó đa
Vừa vừa phải phải thôi nha
Kiếp bưng bô cũng chỉ là kiếm cơm
Mà sao đầu cúi lưng khom
Mà sao chữ nghĩa đỏ lòm máu dân
Xuống Hố Cả Nước ngập phân
Xuống Hàng Chó Ngựa sắp gần vực sâu
Phải biết thức tỉnh trong đầu
Tương thân giúp đỡ qua cầu hiểm nguy
Thẳng ngay ngòi bút thực thi
Sống vì nhân cách đừng vì nặc nô

😂🤣😅😆😁

....

nguyenphutrong93

Trần Thị Tuyết Nhung