.... Chim/Vịt & Anh ấy...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 677

…Hú hồn anh ấy thích nói ngông
Nếu một ngày không đủ chim bay
Chắc là anh ấy sẽ cầu may
Đầu đơ cổ nghẹo đau biết mấy

Chim phía cuối bay nhanh lên nhé
Có nghe anh ấy nói gì không
Chim phía cuối bay nhanh chớ té
Vướng vào anh ấy mắc phong long
Chim phía cuối bay nhanh nhớ né
Lỡ va anh ấy bị Trời trồng
Chim phía cuối bay nhanh cao lẹ
Hú hồn anh ấy thích nói ngông
Nếu một ngày không đủ chim bay
Chắc là anh ấy sẽ cầu may
Đầu đơ cổ nghẹo đau biết mấy
Lỡ có ngày chim chết không hay
Nếu một ngày không thấy chim bay
Nước mắt rơi anh ấy buồn ngay
Nụ cười đi luôn không trở lại
Chim chết nếu chẳng kịp coi ngày

....

Ngon lành khuyến khích đầu tư ngay
Quảng cáo ăn liền đến tận tay
Chín đời ba họ mua bán lãi
Nguồn vịt tự hào Lạng Sơn quay
Đương kim quyền hạn ai dám cãi
Thủ tướng tưởng thú phát ngôn hài
Du khách một con thèm rỏ dãi
Vịt quay nên phát triển lâu dài

....

Trần Thị Tuyết Nhung

nguyenxuanphuc_danchim02

vitquay_langson